C# Burç Örneği (Console)

Kaynak kodları aşağıdadır.

%%
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace alkanodev
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("adınız:");
string ad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("merhaba {0}", ad);
Console.WriteLine("Doğum tarihiniz:");
Console.WriteLine("Yıl:");
int yilMain = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Ay:");
int ayMain = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Gun:");
int gunMain = int.Parse(Console.ReadLine());

string burcMain = burcbulma(yilMain, ayMain, gunMain);

//// burcunuz: =burcMain=ikizler//

string burcozelligiMain = burcozelligi(burcMain);

Console.WriteLine("Burcunuz {0}", burcMain);
Console.WriteLine("Burc Özelliğiniz {0}", burcozelligiMain);

Console.ReadKey();

}

static string burcbulma(int yil, int ay, int gun)
{
DateTime dogumTarihi = new DateTime(yil,ay,gun);
string burc = "0";
//KOÇ//
if (ay == 3)
{
if (gun > 21)
{ burc = "koç"; } }
if (ay == 4)
{
if (gun < 20) { burc = "koç"; } } // boğa // if ( ay==4) { if (gun > 20)
burc = "boğa";

}
if (ay == 5)
{
if (gun < 22) burc = "boğa"; } //ikizler// if (ay==5) {if (gun > 21)
burc = "ikizler"; }

if (ay == 6)
{
if (gun < 23) burc = "ikizler"; } //yengeç// if (ay == 6) { if (gun > 22)
burc = "yengeç";
}

if (ay == 7)
{
if (gun <23) burc = "yengeç "; } //aslan// if (ay == 7) { if (gun > 22)
burc = "aslan";
}

if (ay == 8)
{
if (gun < 23) burc = "aslan"; } //başak// if (ay == 8) { if (gun > 22)
burc = "başak";
}

if (ay == 9)
{
if (gun < 23) burc = "başak"; } //terazi// if (ay == 9) { if (gun > 22)
burc = "terazi";
}

if (ay == 10)
{
if (gun < 23) burc = "terazi"; } //akrep// if (ay == 10) { if (gun > 22)
burc = "akrep";
}

if (ay == 11)
{
if (gun < 22) burc = "akrep"; } //yay// if (ay == 11) { if (gun > 21)
burc = "yay";
}

if (ay == 12)
{
if (gun < 22) burc = "yay"; } //oğlak// if (ay == 12) { if (gun > 21)
burc = "oğlak";
}

if (ay == 1)
{
if (gun < 22) burc = "oğlak"; } //kova// if (ay == 1) { if (gun > 21)
burc = "kova";
}

if (ay == 2)
{
if (gun < 20) burc = "kova"; } //balık// if (ay == 2) { if (gun > 19)
burc = "balık";
}

if (ay == 3)
{
if (gun < 21)
burc = "balık";
}

return burc;

}

static string burcozelligi(string burc)
{
string burcinfo = "0";
switch (burc)
{
case "koç":
{
burcinfo = @"Koç Burcu [ 21 Mart - 20 Nisan ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Mars(Çekicilik, savaş ve seks temsilcisi)
Grubunuz: Ateş, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Canlılık ve hareket
Özelliğiniz: Yeni girişimler, cesaret ve atılganlık
Emeliniz: Öncülük, liderlik, yol göstericilik
Amacınız: Başarı ve zafer
Yenmeniz gereken huyunuz: Sabırsızlık

";
}
break;
case "boğa":
burcinfo = @"Boğa Burcu [ 21 Nisan - 21 Mayıs ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Venüs(Güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder)
Grubunuz: Toprak, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Sıcakkanlı olmak ve istediğini bilmek
Özelliğiniz: Dost ruh ve koruyuculuk. Astrologlar Boğa için Zenginlik Burcu olarak söz eder
Emeliniz: Devamlı ileri atılım
Amacınız: Mal, mülk, lüks ve büyük servet sahibi olmak
Anahtar Sözcüğünüz: Süreklilik
Yenmeniz gereken huyunuz: Alınganlık, küsmek, lüks özlemi ve bencillik
";

break;
case "ikizler":
burcinfo = @"İkizler Burcu [ 22 Mayıs - 22 Haziran ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Merkür(Zeka ve canlılık temsilcisi)
Grubunuz: Hava, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Üstün zeka
Özelliğiniz: Yardımcı olmak, neşe yaratmak
Emeliniz: Gazetecilik, yazarlık
Amacınız: Büyük isim yapmak, ünlü olmak
Anahtar Sözcüğünüz: Süreklilik
Yenmeniz gereken huyunuz: Çok konuşmak";
break;
case "yengeç":
burcinfo = @"Yengeç Burcu [ 23 Haziran - 22 Temmuz ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Ay(Duyguların temsilcisi)
Grubunuz: Su, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Sabırlı olmak
Özelliğiniz: Merhametli, yumuşak huylu, iyi niyetli olmak
Emeliniz: Büyük para sahibi olmak
Amacınız: Daima yükselmek
Anahtar Sözcüğünüz: Koruyuculuk
Yenmeniz gereken huyunuz: Dikkatsizlik
Yengeçlerle ilgili daha çok detay öğrenmek ister ";
break;
case "aslan":
burcinfo = @"Asan Burcu [ 23 Temmuz - 22 Ağustos ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Güneş(En üstün güç temsilcisi)
Grubunuz: Ateş, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Plan kurma
Özelliğiniz: Cömertlik
Emeliniz: Yükseğe ulaşmak
Amacınız: Çok şeye kavuşmak
Anahtar Sözcüğünüz: Yaratıcılık
Yenmeniz gereken huyunuz: Kendini beğenmek";
break;
case "başak":
burcinfo = @"Başak Burcu [ 23 Ağustos - 22 Eylül ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Merkür(Zeka, dil ve canlılık temsilcisi)
Grubunuz: Toprak, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Disiplinli ve metodlu bir hayat
Özelliğiniz: Dikkatli ve herşeyle ilgili olmak
Emeliniz: Toplum içinde beğenilmek
Amacınız: Başarı yolunda daima yükselmek
Anahtar Sözcüğünüz: İnceleyicilik
Yenmeniz gereken huyunuz: Çekingenlik ve cesaretsizlik";
break;
case "terazi":
burcinfo = @"Terazi Burcu [ 23 Eylül - 22 Ekim ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Venüs(Güzellik, sevgi ve güzel sanatları temsil eder)
Grubunuz: Hava, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Dengeli ve ölçülü olmak
Özelliğiniz: Saygı ve zariflik
Emeliniz: Olgun, düzeyli dostluk kurmak
Amacınız: Zengin olmak, düzenli bir hayat
Anahtar Sözcüğünüz: Denge
Yenmeniz gereken huyunuz: Gösterişten hoşlanmak";
break;
case "akrep":
burcinfo = @"Akrep Burcu [ 23 Ekim - 21 Kasım ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Mars ve Pluton(Çekicilik, cazibe, savaş ve yeni sartları temsil eder)
Grubunuz: Su, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Sezgi
Özelliğiniz: Kararlılık ve inceleme
Emeliniz: Zenginlik
Amacınız: Hayat boyu zenginlik
Anahtar Sözcüğünüz: Tutkulu
Yenmeniz gereken huyunuz: Acımamak, ihmal etmek";
break;
case "yay":
burcinfo = @"Yay Burcu [ 22 Kasım - 21 Aralık ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Jüpiter(Bolluk, neşe ve zenginlik kaynağıdır)
Grubunuz: Ateş, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Kendine güven
Özelliğiniz: İyimserlik ve girişimcilik
Emeliniz: Büyük üne kavuşmak
Amacınız: Çok gezip görmek, çok seye kavuşmak
Anahtar Sözcüğünüz: Araştırmacı
Yenmeniz gereken huyunuz: Başkalarını küçümsemek";
break;
case "oğlak":
burcinfo = @"Oğlak Burcu [ 22 Aralık - 21 Ocak ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Satürn(Disiplin ve düzenlilik)
Grubunuz: Toprak, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Karar ve direniş
Özelliğiniz: Dürüstlük
Emeliniz: Yükselmek
Amacınız: Yükseğe ulaşıp başta kalmak
Anahtar Sözcüğünüz: Önlemci
Yenmeniz gereken huyunuz: Fazla meraklılık";
break;
case "kova":
burcinfo = @"Kova Burcu [ 22 Ocak - 19 Şubat ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Uranüs(Değişiklik, ansızın bağlanış ve iyi sonuçları temsil eder)
Grubunuz: Hava, pozitif
Burcunuzun cinsiyeti: Erkek
Üstün yeteneğiniz: Sağduyu
Özelliğiniz: İnsancıl, iradeli
Emeliniz: İlerlemeyi sağlayacak imkanlar yaratmak
Amacınız: Yükselmek, başkalarına yardım etmek
Anahtar Sözcüğünüz: Bağımsızlık
Yenmeniz gereken huyunuz: İhmalcilik ve paraya değer vermemek";
break;
case "balık":
burcinfo = @"Balık Burcu [ 20 Şubat - 20 Mart ]
TEMEL ÖZELLİKLER
Yönetici Yıldızınız: Neptün(Hayalleri temsil eder)
Grubunuz: Su, negatif
Burcunuzun cinsiyeti: Dişi
Üstün yeteneğiniz: Başkalarına karşı ilgi, şefkat
Özelliğiniz: Canlılık
Emeliniz: Huzur
Amacınız: Servete ve mutluluğa ulaşmak
Anahtar Sözcüğünüz: Hayalcilik
Yenmeniz gereken huyunuz: Kendi değerinizi küçümsemek";
break;

}
return burcinfo;

}

}
}

%%

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir